Skoletilbudet kan forsvinne. Det synes verken elever eller lærere noe om

Troms Fylkeskommune har foreslått å legge ned idrettslinja ved Nord-Troms Videregående skole.

SAMLET: Elever fra 3. klasse idrett, vekslingsklassen og HLT er samlet for en variert aktivitetsøkt. Bildet har ikke direkte sammenheng med saken.   Foto: Nord-Troms Videregående skole

pluss

Færre interesserte og forventet nedgang i elevgrunnlaget er begrunnelsen til at idrettslinja ved Nord-Troms videregående skole er foreslått lagt ned.