REKTOR OM FORSLAG Å LEGGE NED LINJETILBUD:

– Helt uholdbart

Rektor ved Nord-Troms videregående skole, Olaug Bergset, sier det er vil være urettferdig for ungdommene å fjerne idrettslinja.

foreslått lagt ned: Troms fylkeskommune foreslår å legge ned idrettslinja ved Nord-Troms videregående skole. Foto: Johanne P. Elvestad 

rektor: Olaug Bergset. Foto: Kjetil Martsønn Skog 

pluss

Troms fylkeskommune har foreslått å legge ned idrettslinja på Nord-Troms videregående skole. Det var avisa Nordlys som først omtalte saken. Fylkeskommunen ønsker å spare økonomi, samt at det har vært en nedgang i interessen for linja. Rektor ved skolen, Olaug Bergset, er imot forslaget og mener det vil være et negativt tiltak.


Skoletilbudet kan forsvinne. Det synes verken elever eller lærere noe om

Troms Fylkeskommune har foreslått å legge ned idrettslinja ved Nord-Troms Videregående skole.

 

– Å fjerne et tilbud er helt uholdbart, spesielt i Nord-Troms. Vi har allerede mistet byggfag og design og håndverk, sier Bergset

Hun mener et kutt i skoletilbudet i Nord-Troms er urettferdig ovenfor ungdommene.

– Elevene velger blant det som er hjemme. Ved å kutte enda en linje får de mindre valgfrihet. Det er urettferdig for ungdom i Nord-Troms at de ikke skal kunne velge linjer på lik linje som ungdom i resten av fylket.

Driver rimelig

Idrettslinje er en kostbar linje å drive sammenlignet med vanlig studiespesialisering. Rektoren forklarer at i Nord-Troms driver de linja på en rimelig måte.

– Vanligvis er det store kostnader ved dyr leie av idrettshall og mye transport. Her har vi nesten ingen transportkostnader og vi har liten hall-leie. Vi gjør mye for å spare penger. Blant annet bruker lyd-bilde-overføring mellom skolestedene og elevene ved idrettslinja har fellesfag og fremmedspråk med studiespesialisering, forteller Bergset, sier Bergset.

Idrettslinja samarbeider også med skilinja. Idrettslinja har per dags dato 34 elever totalt på tre trinn, der den ene klassen er noe mindre enn de andre. Bergset forklarer at fylkeskommunens høringsutkast baserer seg på at skolen har grupper på 30 elever på hvert trinn.

– Vi vil tilby å drive tilbudet med 15 plasser. Det er omtrent der vi ligger nå og det vil vi kunne få til.

Framtidsrettet modell

Nord-Troms videregående skole ønsker en mer framtidsrettet modell der man samarbeider med andre skoler om programfag.

– I yrkesfag vil dette spesielt kunne være aktuelt. Elevene søker til og er tilknyttet lokal skole i fellesfag, mens programfag tas bolkevis på skole med kompetanse, opplyser Bergset.

Den bolkevise undervisningen kan også delvis bli gjennomført med alternative undervisningsformer som fjernundervisning og web-basert.

Både skolen og elevrådet har sendt hver sin høringsuttalelse til fylkeskommunen.


MENINGER:

– Vi ønsker at byrdene fordeles rettferdig

Høringsuttalelse angående opplæringstilbudet 2018/2019 Nord-Troms videregående skole.

 

Neste uke vil saken bli tatt opp på Fylkestinget.