SKADELIG LYDNIVÅ FRA KIRKEKLOKKA:

I år blir ikke jula ringt inn som før

Grunnet farlig støynivå er det nå lagt ned umiddelbart forbud av høytidskiming i Nordreisa kirke og all bruk av klokketårnet ved gravlunden i Oksfjord. Og etter nyttår blir det enda mer stille.

STILLE I år blir det ikke ringt inn til jul fra Nordreisa kirke.   Foto: Johanne P. Elvestad

pluss

Kirkelig fellesråd i Nordreisa har lagt ned umiddelbart forbud mot bruk av klokketårnet i Oksfjord/Straumfjord gravlund og høytidskiming ved Nordreisa kirke. Dermed vil ikke jula i år bli ringt inn som normalt ved Nordreisa kirke. Grunnen til forbudet er at lydbelastningen på kirketjenerne er skadelige.