Vedtok å få drift i svømmehallen

Kåfjord kommunestyre vedtok mandag å starte opp drifta av bassenget i Olderdalen.

STORT TEMA: Om Kåfjord kommune skal gjøre klart for drift av svømmehallen i Olderdalen, ble et stort tema på kommunestyremøtet i Kåfjord mandag denne uka. FOTO: SIRI BERGSET ELVESTAD 

pluss

Det var en lang debatt om kommunen skulle sette inn penger til bassenget i Olderdalen eller ikke for neste års budsjett.