Vedtok budsjettet

Kommunen skal investere 248 millioner kroner

Budsjett- og økonomiplan for 2018-2021 ble vedtatt på kommunestyremøtet i Kåfjord mandag, men med noen endringer.

RÅDHUSET: Fra venstre avdelingsleder i avdeling for service og IT, Greta Larsen, rådmann Einar Pedersen, ordfører Svein O. Leiros (Sp) og Einar Eriksen (KrF), som ble utnevnt til vara for varaordføreren på kommunestyremøtet i Kåfjord mandag. FOTO: SIRI BERGSET ELVESTAD 

pluss

I 2018 vil Kåfjord kommune fortsatt ha et stramt budsjett, samtidig som det investeres mye i det nye helsesenteret.