Rådmannen: – Dessverre ikke første gang

Høyt sykefravær er medvirkende til at barneverntjenesten har hatt flere lovbrudd i 2017.

NYE OPPGAVER: Skyhøyt sykefravær, omorganisering og mye tid til opplæring av ansatte er årsaken til at Kvænangen og Nordreisa barnevernstjeneste ikke har fulgt opp lovpålagte oppgaver.  Foto: Isabell Haug

pluss

Kvænangen og Nordreisa barneverntjeneste har hatt et meget tøft år. Det viser et brev sendt fra Fylkesmannen i Troms til tjenesten.