DETALJEREGULERING HUNDEKJØREARENA:

- Skal vi ha hundekjøring eller bosetting? Det er alvorlige ting dere har satt i gang!

Både grunneiere og hundekjørere engasjerte seg i debatten om Bergskogen hundekjørearena.

Svanhild Wara(svart jakke) var en av flere tok til ordet under møtet og uttrykte bekymring for hvilke konsekvenser et eget område for hundekjøring vil kunne ha.   Foto: Johanne P. Elvestad

pluss

Onsdag 3. januar ble det holdt informasjonsmøte om detaljregulering av Bergskogen hundekjørerarena i Nordreisa. Godt over 30 personer møtte opp. Kommunen, grunneiere, hytteeiere, naboer, Nordreisa bonde- og småbrukarlag og hundekjørere var representert under møtet i kommunestyresalen.