MOBBEOMBUDET PÅ BESØK I KÅFJORD:

– Det er kjempeviktig at foreldre stiller opp

Sist torsdag var mobbeombud Jon Halvdan Lenning på besøk i Kåfjord kommune.

MOBBING: Mobbeombud i Troms fylke, Jon Halvdan Lenning, holdt foredrag i Olderdalen og Manndalen forrige torsdag. Dette bildet er tatt i Olderdalen på foredraget for foreldre. 8ALLE FOTO: SIRI BERGSET ELVESTAD 

pluss

Besøket skjedde i forbindelse med at barnehagene og skolene i kommunen skal delta i satsingen «Inkluderende barnehage- og skolemiljø». Lenning hadde totalt tre foredrag om mobbing for ansatte, foreldre og politikere i Olderdalen og Manndalen.