– Utviklingen i landbruket bekymrer

Eirik Larsen (51) følger med bekymring utviklingen i landbruket i Lyngen.

BEKYMRET: Eirik Larsen er bekymret over nedgangen i antall gårdsbruk i Lyngen. Foto: Arne Teigen 

pluss

Landbrukspolitikken nasjonalt og høy gjennomsnittsalder lokalt slår uheldig ut.