Klageinstans neste for brøytesaken på Skjervøy

Skjervøy park og anleggsservice (SPA) klager brøytesaken inn til KOFA.

INGEN KONTRAKT ENNÅ: Til tross for at kommunen har bestemt seg for å gi brøytekontrakten på Skjervøy til Nils Arne Hofsøy og Hofsøy mekaniske, må den daglige lederen fortsatt vente på å skrive under kontrakten for de neste fem årene. Foto: Torbjørn O. Karlsen 

pluss

Etter at kommunestyret i Skjervøy vedtok å ikke anke tingrettens dom i brøytesaken, klager SPA og advokat Kjersti Holum Karlstrøm inn brøytesaken til Klagenemnda for offentlige anskaffelser – KOFA.