Laveste ledighet i landet

Troms kan skilte med den laveste arbeidsledigheten i Norge

Nav Skjervøy 

pluss

1,7 er prosenttallet for andelen arbeidsledige i Troms per 1. februar 2018 ifølge nye tall fra Nav. Det tilsvarer 1.503 personer og arbeidsledigheten i fylket er dermed lavest i landet - sammen med Sogn og Fjordane.