30 år med salmekvelder

I februar 1988 ble den aller første samisk-norske salmekvelden arrangert på Kåfjord helsesenter. Tirsdag feirer de 30-årsjubileum.

AKTIV: Liv Rundberg har vært med helt siden starten på salmekveldene. Nå gleder hun seg til å feire 30-årsjubileum på Kåfjord helsesenter tirsdag i neste uke. FOTO: JAN ARILD HANSEN / ARKIV  Foto: Jan Arild Hansen

pluss

– Da er det 30 år siden den første samisk-norske salmekvelden på sykestua i Birtavarre. Salmekveldene har vært holdt i sving kontinuerlig én gang i måneden i alle disse årene, så derfor markerer vi det litt ekstra på tirsdag, sier Liv Rundberg til Framtid i Nord.


– Håper ingen skal oppleve det en gang til

Fylkesmannen har slått fast at Eva Marita Hansen og Hege Sporsheims mor ikke fikk forsvarlig helsehjelp under oppholdet på Åsen omsorgssenter.

 

Hun leder salmekveldene sammen med Idar Pedersen.

– Vi har invitert både menighetsrådet, kirkeverge og ledelsen i menigheten, så vi håper de vil være med på å feire. Også håper vi jo at det kommer flest mulig folk fra bygda.

SALMEKVELD: Dette bildet er tatt på en salmekveld i et av de første årene det ble arrangert. FOTO: RAGNHILD ENOKSEN 

 

Dagen feires som den pleier å være; med kaker, kaffe og sang.

– Det blir en tradisjonell salmekveld. Hver gang vi er der, serverer sykestua (Kåfjord helsesenter, red.) kaffe og kaker, og det vil de sikkert gjøre denne kvelden også. Vi planlegger å synge noen av de samme salmene vi sang den aller første kvelden, sier Rundberg og legger til:

– Vi dokumenterte veldig mye den første tida. Vi tok opp salmene på kassett, slik at folk kunne spille videre hjemme.


SAMEFOLKETS DAG

Feiret samefolkets dag med bidos og fest i barnehagen

I Sonjatun barnehage har de hatt samisk uke fra onsdag til samefolkets dag tirsdag 6. februar.

 

Roser personalet

Hun forteller at det bare var noen få år før oppstarten av salmekveldene, at Kåfjord ble et samisk språkområde.

– Så vi var jo tidlig ute, kan du si. Det er veldig gildt at vi har greid å holde det i sving siden da.


På jakt etter flere aktivitetsvenner

Så langt er åtte aktivitetsvenner i aktiv tjeneste, men nå håper de det skal bli mange flere.

 

Initiativet til salmekveldene kom når samisktalende så verdien i at språket var i bruk, og at de gamle salmene som var mange kjær, fikk lyde. Det var Liv Rundberg, prest Harald Linbach og klokker Johan Pedersen som bestemte seg for å starte opp kveldene.

– Jeg ønsker å gi honnør til personalet på sykestua for at de er så positive til salmekveldene. Har de tid, så synger de sammen med oss, og det gjør at det er veldig trivelig å komme dit!