– Hvem er så gal og satser så mye penger der?

Odd Jensen tror ikke kommunen vil få noen faste tilflyttere til Låvan.
pluss

Selger av eiendommen, Odd Jensen, er født og oppvokst på Låvan men er nå bosatt i nærheten av Tønsberg. Han skulle gjerne ha solgt eiendommen til Hagen.


ØNSKER FLERE FASTBOENDE, MEN KUTTER I BRØYTINGEN:

– Kommunen gir motstridende signaler

Kommunen vil opprettholde boplikten på eiendommen som er til salgs. Men brøyte veien, det vil de ikke.

 

– Dette er den siste eiendommen i bygda som har boplikt. Samtlige andre er solgt i sin helhet, eller oppstykket og delt til fritidsbruk.

Han mener kommunen ikke tenker realistisk ved å opprettholde boplikten.

– Hvilke forventninger har kommunen til skatteinngang fra eventuelle næringsdrivende etter sjusifrede investeringer? Det medgår betydelige kostnader til oppgradering av nedslitt og uisolert våningshus, fjøs og naust.

Han peker også på kostnadene ved å bosette noen i en allerede fraflytta bygd.

– Kommunen må påta seg vedlikehold av veien, herunder brøyting og skredrydding. Ikke minst skolekjøring.

Det at kommunen tviholder på boplikten gjør det vanskelig for han å selge.

– Ja, det er klart. Hvem er så gal og satser så mye penger der. Kanskje vil noen etablere seg der hvis de vinner i lotto.

Hvis han ikke får solgt eiendommen med boplikt, vurderer han andre alternativer.

– Dersom salget får i vasken arbeider jeg med å etablere et hyttefelt på eiendommen. Her venter jeg andregangsbehandling av saken før sommeren sier han.

Jensen har sørget for at Landbruksdirektoratet (LBD) er orientert om saken.

– Det kan bli aktuelt å be Fylkesmannen begrunne valget overfor LBD, avslutter han.