ØNSKER FLERE FASTBOENDE, MEN KUTTER I BRØYTINGEN:

– Kommunen gir motstridende signaler

Kommunen vil opprettholde boplikten på eiendommen som er til salgs. Men brøyte veien, det vil de ikke.

LÅVAN: Slik ser det ut fra hytta til Bård Anders Hagen (innfelt). Han ønsker å utvide ved å kjøpe naboeiendommen, men boplikten hindrer han. Det er siste eiendom med boplikt i bygda. Altabosatte synes Kvænangen kommune sender rare signaler ved å opprettholde boplikten på en eiendom han ønsker å kjøpe – samtidig som de kutter i brøyting.  

Boplikt
  • Boplikt betyr at noen må bo på en eiendom.
  • Det kan være boplikt på landbrukseiednommer, og på andre eiendommer. I noen tilfeller følger det av loven at det er boplikt på en eiendom. I andre tilfeller kan kommunen bestemme at det er boplikt på eiendommen, enten ved forskrift, eller i den enkelte sak.
  • Boplikt kan settes som vilkår for konsesjon. Kommunen skal ut fra hensynet til bosetting, helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskap ta stilling til om det er påkrevd å stille vilkår om boplikt, om boplikten skal være en personlig plikt for eier, og hvor lenge boplikten eventuelt skal vare.
  • Kilde: Landbruksdirektoratet
pluss

Bård Anders Hagen (36) fra Alta var i fjor sommer interessert i å kjøpe et hus med eiendom på Låvan i Kvænangen. Dette som en utvidelse av hans fritidseiendom på nabotomten.

Han var blitt enig med selger om prisen på 2.225.000 kroner. Problemet var bare dette: Kvænangen kommune ønsket å opprettholde boplikten på eiendommen. Dette til tross for at huset ikke har vært bebodd siden tidlig 60-tall, trenger totalrenovering og har vært brukt som fritidsbolig inntil nylig.

Stanser brøytingen

I kommunestyremøte i desember i fjor vedtar kommunen også at brøyting på den kommunale veien ut Låvan skal avvikles. Dette på grunn av at det ikke lengre er noen fastboende langs den fire kilometer lange strekningen.

– De vil ha boplikt på eiendommen, og rett etterpå bestemmer de seg for å stanse brøytingen. Det rimer dårlig og gir veldig motstridende signaler fra kommunen sin side. De må jo også se sammenhengen med arealplanen som de driver og jobber med. I forslaget som ligger på høring er det som er av dyrkbart landbruksareal på eiendommen omregulert til fritidseiendom. Da er det selvmotsigende at de bruker landbruksloven for å opprettholde boplikten, mener Hagen.

RART: Bård Anders Hagen, bosatt i Alta, synes Kvænangen kommune sender rare signaler ved å opprettholde boplikten på en eiendom han ønsker å kjøpe – samtidig som de kutter i brøyting. Foto: Privat. 

 

Lagt på is

I august sendte han søknad til kommunen om å få fritak på boplikten. Da fikk han nei. Avslaget klagde han til Fylkesmannen i Troms, og fikk avslag også der.

Kjøpet er dermed lagt på is.

– Med den prisen, og medregnet oppussing, blir man jo gjeldslave for livet dersom man skulle ønske å selge det igjen å ikke få det solgt, sier han.

36-åringen har forståelse for at kommunen ønsker flere innbyggere.

– Jeg har full forståelse for prinsippet, men mener det er andre plasser i kommunen det blir mer riktig å opprettholde det. Såvidt jeg har skjønt er det mange ledige boligtomter i Burfjord, og jeg vil jo tro at fram til det blir fullt bebodd der, er det få eller ingen som kunne tenke seg å bo på Låvan.

Trenger veien

Også eier og driver av Låvan Hytter, Espen Vidjeland, synes saken er merkelig.

– Når man vil opprettholde boplikten, må man også opprettholde infrastrukturen. Av sikkerhetsmessige årsaker er det en nødvendighet at brannbil, ambulanse og politi har tilgang til steder det bor og oppholder seg folk.

Vidjeland har drevet turistvirksomhet siden 2004, og holder på å utvide kapasiteten med nok en hytte. Også han vil bli rammet av et brøytekutt, som er forventet å tre i kraft fra oktober 2018. Brøytekuttet sparer kommunen for omlag 110.000 kroner året.

– Kuttet vil gi oss store utfordringer i forhold til videre satsing, poengterer han.

Skulle dyrke jordbær

Eiendommen som ligger til salgs inneholder blant annet et naust og et hus bygd i 1949. Tomta er på hele 500 dekar, mesteparten skog og fjell, men også noe er land.

– Det er spesielt den nausttomta, med felles grense til vår eiendom, som jeg var interessert i. Også så jeg mulighetene til å dyrke poteter og jordbær på flekken med dyrket mark, i tillegg til å hogge ved til eget bruk, forteller Hagen.

Ordføreren: – Oppdaget feil

Ordfører i kommunen, Eirik Losnegaard Mevik (Ap), opplyser i en e-post til Framtid i Nord at vurderingene i denne saka er gjort av teknisk utvalg. Han sier kommunestyret ikke har vært med på behandlingen av saken.

– Kvænangen kommune tilstreber å behandle alle søknader og saker likt. Låvan har i så måte ikke skilt seg ut fra andre deler av bygder med veiforbindelse. Vi har nylig vedtatt en innstramming i praktiseringen av konsesjonsreglene. Dette ble enstemmig vedtatt i kommunestyret.

Det at naboeiendommen i 2016 ble solgt som fritidseiendom beror ifølge han på en misforståelse.

– Den saken har en helt spesiell historikk da det på kommunens hånd ble opplyst til både selger og kjøper at det ikke forelå boplikt og boligen ble så solgt i god tro. I etterkant ble feilen oppdaget, og i og med at feilen lå på kommunens hånd valgte kommunestyret å innvilge konsesjon. Slik feilaktig opplysning ble ikke gitt i saken om salg Odd Jensens eiendom. Sakene lar seg i så måte ikke sammenligne.

Veid alle argumenter

Saksutreder Åsmund Austarheim sier det i vurderingen vektlegges en eventuell bosetting på Låvan igjen.

– Vi har hatt interessenter som kunne tenke seg å bosette seg på begge disse eiendommene. Derfor er det dumt at folk utenfra overbyr folk som ønsker å bosette seg, sier han.

Austarheim sier det er blitt tatt inn over seg alle argumenter for å gi konsesjon.

Uenig i flertallet

Når det gjelder vedtaket om opphør av brøyting, sier Mevik at han er sterkt uenig i flertallets beslutning.

– Det både av hensyn til at det finnes interessenter til å bosette seg der, og at det drives en næringsvirksomhet som er i vekst. På tidspunktet for avslaget for konsesjon var det ikke besluttet å avvikle brøytinga. Ordføreren vil ikke svare ytterligere på om kommunikasjonen mellom kommunestyret og teknisk utvalg er for dårlig.