Støtter ikke lokallagets krav

Høyres eneste kommunestyrerepresentant Reidar Mæland er ikke enig i kritikken fra lokallaget på Skjervøy.

UENIG: Lokallaget til Høyre på Skjervøy er kritisk til at administrasjonen i kommunen har latt brøytesaken gå til KOFA. Men partiets kommunestyrerepresentant Reidar Mæland er ikke enig med lokallaget sitt i kritikken.  Foto: Torbjørn O. Karlsen

pluss

Før helga vedtok Skjervøy Høyre en uttalelse der de reagerer på at administrasjonen i Skjervøy kommune har sendt brøytesaken på Skjervøy til KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser.

"Det er sterkt å beklage at administrasjon i Skjervøy kommune har behandlet brøytesaken svært uprofesjonelt. Dette har bidratt til et negativt omdømme for kommunen", skriver lokallaget i uttalelsen og konkluderer med at administrasjonen heller bør avslutte saken og inngå kontrakt "ut fra tilbudet med lavest pris". Det tilbudet er det Hofsøy mekaniske som har.

Full tillit

Reidar Mæland, partiets eneste representant i kommunestyret, er imidlertid ikke enig i uttalelsen. Til Framtid i Nord fremhever han at han mener rådmann Cissel Samuelsen forholder seg korrekt til kommunestyrets enstemmige vedtak.

- At rådmannen foretrekker at saken går til KOFA og ikke til tingretten har jeg forståelse for. KOFA har en solid kompetanse innenfor regelverket for offentlig anskaffelse. Jeg  forholder meg greit til rådmannens vurderinger og hun har min fulle tillit, sier Mæland.

Rådmann Cissel Samuelsen sa til Framtid i Nord før helga at hun har innstilt Hofsøy Mekaniske til brøytekontrakten, i henhold til kommunestyrevedtaket.


Kofa er et blindspor

Frps Vidar Langeland skjønner ikke hvorfor brøytesaken skal innom KOFA.

- Vi ble deretter stilt overfor valget KOFA eller midlertidig forføyning. Ingen av alternativene ga rom for umiddelbart å skrive under kontrakt med Hofsøy. Sistnevnte alternativ ville ha påført kommunen store advokatkostnader og arbeid, og vi anser derfor KOFA som et rimeligere alternativ, sa Samuelsen.

- Vi er uenige

Mæland medgir at han med det er på kollisjonskurs med lokallagets mening i denne delen av den svært betente brøytesaken på Skjervøy.


– Vi har holdt oss innenfor alle frister

Daglig leder i Skjervøy park og anleggsservice avviser fullstendig at SPA har fått særbehandling i brøytesaken.

- Ja, vi er uenige i partiet vedrørende tolkning av kommunestyrets vedtak av 17. januar. Jeg støtter ellers ikke uttalelsen fra Skjervøy Høyre, sier Mæland.

Han siterer en gammel Høyre-mann når han avdramatiserer situasjonen.


Hofsøy skal brøyte fra 1. februar

Selv om brøytekontrakten for de neste fem år er i det blå fortsatt, er Hofsøy mekaniske klar for å brøyte på Skjervøy nå.

- At det kan være uenighet i partiet er normalt. Det forholder jeg meg greit til. Høyrehøvdingen Jo Benkow uttalte at Høyre skal være det partiet som det skal  være lettest å være uenig i og annerledes i, sier Mæland.

Grunnlag for å avslutte


SPA-advokat: – Svært overrasket

Det er svært sannsynlig at Skjervøy park og anleggsservice tar den nye tildelingen til domstolene.

Kommunen har fått signal om at KOFA skal behandle klagen i slutten av februar. Rådmann Cissel Samuelsen håper at det kan markere slutten på brøytesaken.

- Vi håper selvsagt at KOFA støtter seg på kjennelsen fra tingretten og slutter seg til vår konklusjon om at Hofsøy Mekaniske AS skal tildeles kontrakten. Med KOFAs fagkompetanse på området vil en slik konklusjon fra dem gi grunnlag til å kunne avslutte saken med ei tildeling av kontrakten til Hofsøy uten noen flere rettslige runder, sier Samuelsen.