- Ikke tilfredsstillende

Fylkesråd for samferdsel ønsker bedre regularitet på Sørkjosen.

  Foto: Hans Viktor Øye

pluss

Fylkesråd for samferdsel, Ivar B. Prestbakmo (Sp) følger med på det som skjer med Widerøe på Sørkjosen Lufthavn. Han er ikke betrygget over det som har kommet fram de siste dagene.


ORDFØREREN OM WIDERØE-SAKEN:

– Dette kan vi rett og slett ikke godta

Ordføreren i Nordreisa mener Widerøe må få opp regulariteten på Sørkjosen lufthavn. – Widerøe må komme på banen og gjøre noe med dette! Regulariteten er ikke god nok.

- Det er etter manges oppfatning for dårlig regularitet og for stor usikkerhet på avgangene til og fra Sørkjosen. Og det inntrykket deler vi. Det virker som at det er for lett å innstille avganger til og fra flyplassen og det er ikke tilfredsstillende, sier Prestbakmo.

Det er så man blir helt grønn

Flypassasjereren og informasjonssjefen virker å befinne seg på hver sine flyplasser. På hver sin planet.

Han sier at fylkeskommunen kommer til å være opptatt av saken videre i dialogen med Avinor og Staten.

Lufthavnsjef: – Folk er rasende

Lufthavnsjef ved Sørkjosen lufthavn, Tor Rasmussen, sier det har vært flere kanselleringer de siste to ukene til og fra Sørkjosen.

- Jeg forventer at Staten følger med på regulariteten framover. Og Samferdselsdepartementet har også sine sanksjonsmuligheter, sier Prestbakmo.

Nok en gang måtte han ta buss, når han egentlig skulle ta fly. – Jeg har vanskelig for å tro at Widerøe har teknisk feil så ofte

– Widerøe-flyet er altfor ustabilt til at en kan stole på det. Man kan ikke planlegge at det skal gå etter tida, og det får store konsekvenser for alle som reiser med fly i Nord-Troms.


- Kan dårlig regularitet over tid sette berettigelsen til selve flyplassen i fare?

- Det kan det være, selv om jeg håper at det ikke er det i dag. Men veldig mange er avhengig av å bruke fly til og fra Sørkjosen og skulle regulariteten være dårlig over tid, så vil det gi grunnlag for usikkerhet for de som bruker flyplassen. Da kan det være at man begynner å vurdere andre alternativer og det ville være veldig uheldig, sier Prestbakmo.