Nesten dobling av busskontrakten i Nord-Troms

Troms fylkeskommune skal ha ny busskontrakt på plass fra 1. august 2019.

NESTEN DOBLING AV KONTRAKTEN: Busstilbudet i Nord-Troms skal inn i ny anbudsrunde.  Foto: Thomas Wahlgren

pluss

I en pressemelding fra Troms fylkestrafikk slår fylkesråd for samferdsel og miljø, Ivar B. Prestbakmo (Sp) fast at verdien av busskontrakten i Nord-Troms nesten dobles sammenlignet med den inneværende kontrakten man har med blant annet Torghatten Buss.

Prestbakmo sier at økningen skyldes at man ønsker å bake inn flere tjenester innenfor samme kontrakt.

"Dette fordi det gjør det enklere å følge opp den enkelte operatør samt å sikre oss at kvaliteten på tilbudet som leveres i Troms er mest mulig lik",sier Prestbakmo i pressemeldingen.

Den nye kontrakten tar opp i seg oppgradering av bussene, blant annet i mer miljøvennlig retning.

Kontrakten går fra 1. august 2019 til ut 2022.