UiT og studentombudet har mottatt 18 varsler om seksuell trakassering

I 17 av varslersakene er partene en student og en ansatt.

UiT.   Foto: Petter Strøm

pluss

Fra 2017 og fram til februar 2018 har i alt 18 varsler nådd fram til enten studentombud Torill Varberg eller universitetsadministrasjonen, ifølge Nordlys. Én av sakene omhandler forhold der begge parter er ansatt ved UiT, mens det i resten av sakene dreier seg om studenter og ansatte.

- Vesentlig økning

Administrasjonen mottok kun fire av sakene, inkludert saken som omfatter to ansatte, mens ombudet har fått inn de resterende 14.

Varberg, som er jurist, rådgir studentene som kommer til henne. Det betyr at det er opp til studentene hvorvidt de ønsker å ta sakene videre gjennom formelle kanaler. Så langt har altså kun tre valgt å gjøre det.

Én av sakene administrasjonen har fått inn varsel på har blitt løst gjennom samtale og beklagelse. De tre andre sakene er inne til juridisk vurdering.

– Det har vært en vesentlig økning i sakene etter metoo-kampanjen, sier Varberg til avisen.

Vurderer alkoholregulering

I desember i fjor opplyste Varberg til iTromsø at hun i løpet av 2017 hadde fått inn syv henvendelser fra studenter som har meldt fra om trakassering. Den gang dreide det seg kun om saker der begge partene var studenter. Halvparten av sakene har altså kommet i løpet av de siste to månedene.

Ifølge universitetsdirektør Jørgen Fossland vil nå UiT-ledelsen gjennomgå universitetets rutiner. Blant annet vurderes det nye retningslinjer for alkoholservering under arrangementer der studenter og ansatte er sammen.

– Rektor vil i løpet av kort tid invitere til en diskusjon om hva som er akseptabel mengde alkoholbruk på denne type arrangement, sier han.