Ny busskontrakt i Nord-Troms fra 1. august 2019:

Bedre og mer miljøvennlige busser i Nord-Troms

Ivar B. Prestbakmo øker kravene til de som skal kjøre buss i Nord-Troms etter 1. august 2019.

NYTT ANBUD: Busskontraktene som blant annet Torghatten Buss har med Troms fylkeskommune skal ut på anbud igjen. Samferdselsfylkesråd Ivar B. Prestbakmo stiller strengere krav i den nye kontrakten.   Foto: Johanne Pettersen Elvestad/Christer Pedersen

pluss

I en pressemelding fra Troms fylkestrafikk at fylkeskommunen går inn i en ny busskontrakt fra 1. august 2019.

Den nye kontrakten skal ta opp i seg oppgradering av bussene, blant annet i en mer miljøvennlig retning sier fylkesråd for samferdsel, Ivar B. Prestbakmo til Framtid i Nord.

– Vi ønsker en heving av standarden på bussene, ja. Så vil det være krav om sanntidssystem på regionbussene som går mellom Alta og Tromsø – lik det vi har fått på bybussene i Troms og Harstad, sier Prestbakmo, og fortsetter:

– Når det gjelder miljøkrav så stiller vi krav til såkalt Euro 6-standard, som er det tøffeste kravet til miljøutslipp, sier Prestbakmo.

Han sier at det foreløpig ikke er aktuelt med andre og enda mer miljøvennlige busser i Nord-Troms.

- El-busser i distrikts-Troms og på de lengre rutene er ikke et alternativ ennå. Til det er ikke teknologien kommet langt nok. Hydrogen kan være aktuelt på lengre sikt, men også der venter man foreløpig på teknologien, sier Sp-eren.

1,5 millioner kilometer

Verdien av busskontrakten i Nord-Troms dobles nesten sammenlignet med den inneværende kontrakten. Prestbakmo sier til Framtid i Nord at økningen skyldes at man ønsker å bake inn flere tjenester innenfor samme kontrakt.

– Dagens kontrakt er på 800.000 kilometer, men der er blant annet ikke regionrutene med. De tar vi med i den nye kontrakten, pluss noen andre lokale ruter mellom Nord-Troms og Tromsø. Dermed øker vi fra 800.000 kilometer til 1,5 millioner kilometer, sier samferdselsfylkesråden.

Sammenslåing

Den inneværende kontrakten med blant andre Torghatten Buss er på rundt 26 millioner kroner. Og mens den inneværende kontrakten har gått fra 2010, varer den nye kontrakten bare fra 1. august 2019 til ut 2022 – med mulighet for å utløse en opsjon i ytterligere tre år.

At man ikke går på en lengre kontraktsperiode skyldes en viss forestående fylkessammenslåing.

– Ja, Troms og Finnmark skal slås sammen. Og i og med at Finnmark har en annen type avtale enn Troms – hele fylket har én kontrakt – så går den nye perioden ut i 2022. Dermed er det muligheter til å tilpasse busskontrakten etter at fylkene er slått sammen, sier Ivar B. Prestbakmo.

– Hvordan fungerer busstilbudet i Nord-Troms i dag, syns du?

– Operatørene har gjort en bra jobb og vi har en positiv trafikkutvikling. Så kan man selvsagt ønske enda flere passasjerer, sier Prestbakmo.

- Tror du det faktum at kontrakten nesten dobles gjør det mer attraktivt å delta i anbudsrunden?

- Det er ikke usannsynlig at det har litt å si for interessen. Men vi har hatt dialogmøter med alle større aktører som opererer med buss i Nord-Norge. Så jeg forventer jo at de fleste av dem kommer til å regne på et anbud.