Kommunen vurderer å si opp rådmannen

Kvænangen kommune vurderer å avslutte rådmannens arbeidsforhold.

  Foto: Johanne P. Elvestad

pluss

Et utvalg bestående av ordfører i Kvænangen, Eirik Losnegaard Mevik (Ap), varaordfører Ronald Jensen (H), Jan Helge Jensen (Sp) og leder i kontrollutvalget Aud Tove Tømmerbukt (FrP) har fått i oppdrag å varsle rådmann Frank Pedersen om at hans arbeidsforhold vurderes avsluttet.

Rådmannen er ifølge ordfører allerede innkalt til drøftingsmøte etter arbeidsmiljøloven paragraf 15-1.

Driver potensielt ulovlig

Vedtaket ble enstemmig vedtatt på kommunestyremøtet i Kvænangen mandag denne uka, der en del av møtet var lukket.

Utvalget er også gitt mandat til å gjennomføre forhandlinger med rådmannen om en minnelig avslutning av arbeidsforholdet. Utvalget skal utarbeide saksfremstillinga som tilslutt legges frem for kommunestyret som egen sak.

Innkallelsen tok utgangspunkt i kontrollutvalgets vedtak før jul. I vedtaket – som ble oversendt kommunestyret, heter det at «administrasjonssjefens manglende oppfølging av saker fra kontrollutvalget over tid, har medført at kommunestyrets kontrollorgan ikke lenger kan ivareta de kontrolloppgaver som følge av krav i lov og forskrift».

Bjørn H. Wikasteen, seniorrådgiver i K-sekretariatet har kontrollutvalgsfunksjonen på vegne av flere kommuner i Nord-Norge, også i Kvænangen. Til avisa Nordlys sier han at vedtaket taler for seg selv.

– Vi mener det foreligger en plikt til å handle. Enten må det skje noe, eller så må det «ryddes opp». Kommuneloven pålegger kommuner å ha et kontrollutvalg, sier han til avisa.

Advokat bistår

På møtet mandag ble det vedtatt at utvalget kan engasjere en advokat for å bistå seg i arbeidet framover. Dette med utarbeidelsen av innkallingen til møtet, selve gjennomføringa av drøftingsmøtet og det etterfølgende arbeidet.

Mevik bekrefter torsdag at de benytter seg av en advokat gjennom KS.

– Saker og spørsmål rundt arbeidsforhold er vanskelig og kompliserte som vi lekfolk er helt avhengig av å få juridisk bistand i, sier han.

Han ønsker ikke å kommentere nøyaktig hva som vil bli diskutert under drøftingsmøtet, og er ellers tilbakeholden med informasjon om saken.

– Å kommentere personalsaker i media gjør man bare ikke. Jeg har derfor ikke så mange kommentarer til saken utover det vedtaket som er gjort.

Det er kommunestyret som skal ta stilling til den endelige avgjørelsen om rådmannen får fortsette i jobben. Dato for dette møtet er foreløpig ikke satt.

Vil ikke kommentere saken

Frank Pedersen var ikke selv til stedet under mandagens kommunestyremøte.

Hva tenker du om vedtaket?

– Nå er det nedsatt et utvalg som skal ta dette videre med meg. Utover det har jeg ikke tenkt å kommentere saken noe nærmere, men jeg takker for muligheten, sier Frank Pedersen til Framtid i Nord.

Pedersen sier han vil innrette seg etter å møte på jobb til en eventuell annen beslutning blir fattet.