Rapport: Bufetat svikter barnevernsbarna og bryter loven

En gjennomgang av Bufetat-saker landet over avdekker alvorlige lovbrudd. Barn som omplasseres har krav på å bli hørt, men ofte mangler bevis for at det skjer

Barn har rett til å si sin mening når det fattes vedtak som vedrører dem i både akutte og planlagte plasseringssaker i barnevernet. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix 

pluss

Barnevernet i norske kommuner henvender seg regelmessig til Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) med behov for hjelp ved plassering av barn. Bufetat har plikt til å bistå, og barna har rett til medvirkning og informasjon. I fjor ba Statens helsetilsyn fylkesmennene gjennomføre tilsyn med Bufetats oppfølging av bistandsplikten i de fem Bufetat-regionene.