FORELDRE ØNSKER FARTSGRENSA NED:

– Det er trasig om det må skje en ulykke før noe blir gjort

Innbyggere mellom Manndalen skole og Kjerringdalen forventer at kommunen setter ned fartsgrensa i områdene det nå er 60-sone.

FORTVILER: Innbyggerne håper kommunen gjør trafikksikkerhetstiltak i området snarest mulig. På bildet er Tom-Are Pedersen, Caroline Solum, Hanna Seljeskog, Sigrid Marie Pedersen, Kristina Stenset, Alida Stenset, Tom Hugo Furuseth, Linda Lineng, Jonathan Seljeskog, Eva Katarina Niva, Emil Niva, Anna Niva, Sara Niva og Dag Runar Vollvik. 8FOTO: SIRI BERGSET ELVESTAD 

pluss

Fra Manndalen skole og fire kilometer oppover mot Kjerringdalen bor det mellom 35 til 40 barn under 12 år. I området ved Vatne er fartsgrensa 60 kilometer i timen, flere veilys virker ikke og veien er stedvis uoversiktlig og smal, forteller fortvilte foreldre til Framtid i Nord.