Lærer å leve i en digital verden

Tilla (11) og Maja (11) blir flinkere til å beherske den digitale hverdagen.

DIGITALT: Dina Larsen (til venstre), Tilla Einebakken Osvaldsen, Anja Dahlhaug, Maja Meyer og Vilja Grønvoll Sommerseth på Lyngsdalen oppvekstsenter styrker sin digitale kompetanse. Begge foto: Arne Teigen 

pluss

De to sjette-klassingene, 25 andre grunnskoleelever og fjorten unger i barnehagen på Lyngsdalen oppvekstsenter deltar med stor entusiasme i Erasmus pluss-prosjektet.