Disse festivalene får tilskudd i år

Neste uke skal Fylkesrådet i Troms vedta fordeling av tilskudd til 28 festivaler.

NORD-TROMS: Paaskiviikko får en treårlig tildeling på 100.000 kroner. 

pluss

Fylkesrådet har fordelt hele rammen på 2.157.300 kroner for 2018 til flere festivaler i Troms. Totalt kom det inn 34 søknader, og det ble søkt om i overkant fire millioner kroner.