Hotel Savoy, Båen, Isfjellet og Monte Carlo

Nå er navnene på de ulike avdelingene og rommene på Kåfjord helsetun klare.

LOKALE NAVN: Om et knapt år kan Kåfjord helsetun tas i bruk - med rom som har navn etter blant annet Kåfjord-fjell.  Foto: Illustrasjon: Skanska

HÅPER PÅ INNSPILL: Ordfører Svein O. Leiros er også leder av byggekomiteen for det nye helsesenteret i Birtavarre. Foto: Torbjørn O. Karlsen 

LASTER OPP: Søndag kveld eller mandag morgen kommer de første elementene opp til Olderdalen. Her laster man på i Steinkjer.  Foto: Skanska

pluss

Mars 2019 skal kåfjordingene ta i bruk sitt nye helsesenter på Birtavarre. I den anledning har man gjennomført en runde blant befolkningen for å få inn navneforslag til avdelinger og fellesrom i den nye storstua i Kåfjord.


Her hjelper ordføreren til med monteringen av det nye helsesenteret

Ordfører Svein O. Leiros er på befaring på Steinkjer for å se hvordan byggingen av modulene til det nye helsesenteret i Birtavarre går.


Nå er navnene klare. Leder i byggekomiteen, ordfører Svein O. Leiros, konkluderer på følgende vis:

- Jeg har er veldig fornøyd med engasjementet Vi har fått mange gode forslag, men har landet på at vi skal navngi avdelingene etter fjell i kommunen. Ellers har vi prøvd å favne om hele kommunen i navngivningen, sier Leiros.

Først og fremst har helsesenteret fått navnet Kåfjord helsetun. Det skal skiltes på tre språk. De fire ulike avdelingene/postene har fått navnene Kila, Gaisi, Isfjellet og Storhaugen. Så blir navnene som følger (romnummeret først).

1003DagsenterGorsa dagsenter
1005Dagsenter/kantineGorsa kantine
1006GrupperomBergan
1002bAktivitetsromStøa
1510StilleromVidda
2021PersonalromHotel Savoy
2027MøteromBaalsrudhula
2028KontorlandskapSætra
2031MøteromMonte Carlo
2119AktivitetsromSpinneriet
2118DuodjiromRokken
2021Kontorlandskap/møteSkáidi
Avd
AdministrasjonsfløyaSpeidnacorru/Svenhaugen
1107Møterom legefløya Cokkas

- Rommene blir tospråklig skiltet - altså på norsk og samisk. Det er det vanlige, sier Svein O. Leiros, som med selvsyn har konstatert at elementene til det nye helsesenteret tar form på fabrikken til Skanska i Steinkjer. Nå er den første lasten med elementer på tur nordover.

- De skal være i Olderdalen søndag kveld eller mandag morgen. Så regner jeg med at monteringen starter tirsdag i Birtavarre, sier Svein O. Leiros.