Skuffet over rovdyrvedtak

– Svært skuffende at partiene ikke ville støtte vårt forslag.

Sandra Borch  Foto: OLE MARTIN WOLD / NTB scanpix

pluss

Stortinget har stemt ned Senterpartiets forslag til ny rovdyrpolitikk, som blant annet inneholdt flere konkrete tiltak for å ta mer hensyn til lokalsamfunn og næringsdrivende i landbruket.

Sandra Borch (Sp) er skuffet over at forslaget ikke gikk gjennom, og spesielt over Arbeiderpartiet, Høyre og Frp, som tidligere har støttet Senterpartiet i saken.

– Rovdyrene er bedre ivaretatt enn næringa

Etter sauedrapene i Kvænangen går regionrådet hardt ut mot rovviltpolitikken.


– Rovdyr prioriteres

Hun sier i en pressemelding at de har sittet i flere møter med regionråd, der ordførerne har forklart hvor stor rovdyrproblematikken er i Troms. Både Nord-Troms regionråd og Fylkestinget i Troms har i uttalelser bedt om at saken blir fulgt opp.

Uttalelse fra Nord-Troms Regionråd:

Rovdyrforvaltningen - en tragedie for beitenæringen

Nord-Troms regionråd og rådsordfører Svein O. Leiros (Sp) har sendt denne uttalelsen til energi- og miljøkomiteen på Stortinget.


– Det er derfor skuffende at ikke Arbeiderpartiet, Høyre og Frp ikke ønsket å være med på noen av forslagene, sier hun.

Et av forslagene gikk på å tydeliggjøre den todelte målsetningen at hensynet til levedyktig rovdyrbestand og beitenæring skal likestilles.

Miljødirektoratet: – Vi tar hensyn

Seniorrådgiver i Miljødirektoratet, Veronica Sahlén, tilbakeviser at de ikke tar hensyn til rovviltnemndas anbefalinger.


– Dette er en presisering av det rovvilforliket som har vært gjort. Vi har sett i alt for stor grad at rovdyrene blir prioritert foran beitedyr, sier Borch i pressemeldingen.

– Vi så det senest for en måned siden når 27 sau ble drept av gaupe i Kvænangen, legger hun til.

Lite hensyn

Senterpartiet ville også innføre stående fellingstillatelse i flere situasjoner, og ønsker planmessig felling av rovdyr før beitesesongen. De tok også til orde for lavere bestandsmål og at kommunale fellingslag skulle kunne foreta uttak av jerv fra hi, samt en generell åpning over hele landet for felling av kongeørn forut for skade.

– Vi må ta ut rovdyr

John Karlsen stiller spørsmål om det er noen poeng ved rovviltnemnda.


Borch mener det er tydelig at Høyre og Frp har måtte bøye av for Venstre i denne saken.

– De lar nå Venstre styre rovdyrpolitikken i en retning som er stikk i strid med det rovviltforliket som er vedtatt i Stortinget tidligere, sier hun.

Senterpartiet mener rovviltforvaltningen i dag i alt for liten grad tar hensyn til beitedyr og lokalsamfunn.

– Dette bringer norsk rovviltpolitikk i vanry og skaper en rekke problemer for næringsdrivende og lokalsamfunn landet rundt, avslutter Borch.