Åpner ny utstilling om Birtavarre gruver

Neste fredag åpner ei ny utstilling på Senter for Nordlige folk.

NY UTSTILLING: Senter for Nordlige folk presenterer en ny utstilling neste fredag.   Foto: Siri Bergset Elvestad

pluss

Utstillingen "som spon på hav - Fortellinger om Birtavarre gruver"  åpner på Senter for Nordlige folk i Manndalen, neste fredag. Utstillingen er et samarbeid med kunstner og forfatter Odd Marakatt Sivertsen fra Olderdalen og Davvi álbmogiid guovddáš/ Senter for nordlige folk - Dálá áiggi musea/ Samtidsmuseum. Lokalhistoriker og forfatter Torleif Lyngstad og forfatter og journalist John Gustavsen vil holde foredrag.