Er fredag den trettende en ulykkesdag?

Vi har spurt tilfeldig utvalgte på Storslett hvilket forhold de har til dagen.

IKKE OVERTROISKE: Ingen av de fem vi spurte på gata på Storslett var spesielt overtroiske, heller ikke Iris Jakobsen.   Foto: Jonas René Johansen

pluss

Tallet 13 er et ulykkestall i store deler av den vestlige verden. I fly finner du ikke seterad nummer 13 og noen ganger finner du heller ikke etasje 13 på hotell. Fredagen er ukas ulykkesdag.