Kommunene styrer unna ROBEK: – Vi må fremdeles være forsiktige

Selv om både Kåfjord og Nordreisa slipper unna ROBEK, vil økonomien fortsette å være stram.

DRIFTE SMART: Selv om det går godt for Nordreisa, må man i framtiden passe på å drifte smart og effektivt, sier rådmann Anne-Marie Gaino.   Foto: Kjetil M. Skog

pluss

Fra og med juni er ingen av kommunene lenger listet på den fryktede ROBEK-lista.  

Kåfjord-ordfører Svein O. Leiros (Sp) er glad for å ha «sluppet unna». Kommunen pådro seg et regnskapsmessig underskudd i 2016 på 4,4 millioner kroner, som måtte dekkes inn over de to neste årene for å unngå  ROBEK. Ifølge KOSTRA-rapporten viser det ureviderte regnskapet for 2017 at kommunen dekket inn hele 2016-underskuddet allerede i 2017. Dermed er faren over for kommunen.

– Ja, den er det. Det ser i det hele tatt bra ut. Vi har god kontroll, selv om den økonomiske situasjonen er anstrengt. Vi har fokus på det hele veien, men vi gikk med overskudd i 2017 og styrer også mot overskudd i 2018, sier Leiros.

Øker låneopptaket

Kåfjord bygger i disse dager et nytt helsesenter i Birtavarre. Men det gir ikke Leiros våkenetter med tanke på ROBEK i alle fall.

– Det medfører jo at vi øker låneopptaket med rundt 115 millioner kroner og det medfører at vi må ha en stram styring og ha fokus på effektivisering. Det å ha kontroll på økonomien blir helt klart det viktigste de neste årene. Men så er jo også helsetunet med på å effektivisere driften i kommunen, sier Leiros.


Frykter Robek-lista

Bjørn Inge Mo (Ap) er redd for at Kåfjord havner på Robek-lista fra 2018.

 

– Ser greit ut

Også rådmann i Nordreisa, Anne-Marie Gaino er fornøyd med tallene fra 2017. Hun synes det er gledelig at kommunen havner ut av ROBEK:

– Det er veldig bra, men vi må selvfølgelig fortsette å være forsiktige. De signaler som kommer fra regjeringen sier at rammene til kommunene kommer til å bli enda strammere i framtiden. Det betyr at vi må drifte smartere og så effektivt som mulig med mer teknologi.

Foreløpige tall for 2018 viser at kommunen er innenfor i budsjettet, med omtrent samme tall per mars som i fjor.

– Men vi har for 2018 ikke greid å budsjettere med anbefalt netto driftsresultat. Dette burde vi ha klart, men det ville innebært flere kutt, poengterer Gaino.

Ifølge henne gikk kommunen med et overskudd på 3,7 millioner i 2017. I løpet av året satte kommunen også inn nesten 30 millioner på disposisjonsfond, mesteparten var fra overskuddet på 20 millioner kroner i 2016.

– Det er veldig bra og der vi må være. Vi burde ha 30 millioner liggende inne til enhver tid, mener hun.


Etter 14 år er kommunen ute av ROBEK

– Vi har all grunn til å være fornøyde, sier ordfører i Nordreisa, Øyvind Evanger.

 

Troms sparer minst

Selv om Nordreisa har avsatt mye midler til investering og fond, ligger Troms på et gjennomsnittlig lavt nivå på disposisjonsfondene av fylkene. Fylkesmannen i Troms ser i rapporten likevel positivt på at fondene samlet sett øker for andre året på rad.


FORMANNSKAPET I NORDREISA:

2,7 millioner til nye tiltak for barn og unge

Formannskapet vedtok at kommunen skal investere 2,7 millioner kroner til utstyrte skoler og barnehager.