Mobiliserer for senteret

Lene Granli stiller seg i spissen i mobiliseringen for å beholde Lenangen omsorgssenter.

MOBILISERER: Leder Lene Granli har bygdefolket med seg i mobiliseringen for Lenangen omsorgssenter. Begge foto: Arne Teigen 

pluss

Nyvalgt leder i Nord-Lenangen grendelag vil aldri akseptere at dørene stenges og lysene slukkes. Med stadig økende andel eldre lar det seg i praksis ikke gjøre å flytte beboerne fra Nord-Lenangen til Lyngstunet på Lyngseidet.