Stor NVE-rapport for Kåfjord:

Skredområder friskmeldt

NVEs rapport om skredfarene i Kåfjord er godt nytt for kommunen.

FRITT FRAM FOR BYGGING: Djupvik er én av områdene i Kåfjord som det nå blir lettere å få tillatelse til å bygge hus i. Foto: Torbjørn O. Karlsen 

pluss

I rapporten fra NVE, utarbeidet av Skred AS, har man gått grundig til verks for å kartlegge skredfaren i Kåfjord og Skjervøy, samt utarbeide faresonekart.