Inviterer til seminar om fornorskning:

– En forutsetning for å stå stødig i egen identitet og kultur, er kunnskaper om fortiden

I slutten av mai kan du delta på seminar i Manndalen om fornorskning.

MANNDALEN: Siste dagen i mai kan du delta på seminar om fornorskninga. foto: siri b. elvestad 

pluss

Det opplyser Senter for nordlige folk i en pressemelding. Stortinget har vedtatt at det skal settes ned en sannhets- og forsoningskommisjon som skal se på hvilke konsekvenser fornorskninga av samer og kvener har hatt, og fortsatt har. I slutten av mai vil derfor Kåfjord kommune og Senter for nordlige folk invitere til et seminar om fornorskning i fortid og nåtid, med hovedvekt på regionen.