Samferdselsdepartementets foreslåtte endringer i drosjereguleringen skaper bekymring blant drosjesjåførene

– Dette kan bety døden for næringa

De foreslåtte endringene i drosjereguleringen kan få spesielt store konsekvenser i distriktene.

DÅRLIGERE TILBUD: Med de foreslåtte endringene vil drosjenæringen, spesielt i distriktene, lide, mener Norges Taxiforbund Troms. Foto: Johanne P. Elvestad 

pluss

Det ble på tampen av fjoråret igangsatt et arbeid for å endre drosjereguleringen i Norge. Bakgrunnen er at dagens drosjeregulering ikke er tilpasset EUs regler for fri konkurranse, og ESA har kommet med en grunngitt uttalelse om at behovsprøvingen er i strid med EØS-avtalen.