Har sendt bekymringsmelding om dumping av masser

Naturvernforbundet har sendt en bekymringsmelding angående ureglementert dumping av masser i Kåfjord.

REAGERER Naturvernforbundet i Troms har sendt en bekymringsmelding til Statens Vegvesen og Kåfjord kommune angående dumping av masser i Manndalen. Foto: Privat 

pluss

I april skrev Framtid i Nord om masser som dumpes på Manndalsklubben. Naturvernforbundet i Troms skriver i en pressemelding at de nå har sendt en bekymringsmelding til Kåfjord kommune og Statens vegvesen om den ureglementerte dumpingen.