NEDGANG I FØDSELSTALLENE:

I fjor ble det født 123 nordtromsinger

De siste ti årene har det vært en nedgang i fødselstallene for Nord-Troms samlet.
pluss

Medisinsk fødselsregister i Folkehelseinstituttet publiserte de nye 2017-tallene denne uken.  NTB har produsert en grafikk basert på fødselstallene for Nord-Troms i 2017.