L/K valgte ny leder på dramatisk årsmøte

Benkeforslag og kampvotering på Polleidet.

LEDESKIFTE: Rune Larsen (tv) overlater ledervervet til Johnny Hansen.  Foto: Arne Teigen

pluss

Johnny Hansen ble valgt til ny leder av hovedlaget på fredagens ekstraordinære årsmøte (det andre i rekken) i Lyngen/Karnes idrettslag på Polleidet.