Ber om bedre politisk klima

Eirik Larsen (KrF) ønsker at det blir bedre klima i Lyngen-politikken.

KLIMA: Eirik Larsen dro i gang debatten om politisk klima i Lyngen. Begge foto: Arne Teigen 

pluss

Han hadde skriftlig bedt om at temaet ble drøftet på forrige formannskapsmøte i Lyngen.