I år blir barnevernet styrket her

Fylkesmannen i Troms viderefører tidligere midler også for 2018. I tillegg gis det ekstra.

ekstra: Kvænangen og Nordreisa barnevernstjeneste får 0,5 stilling ekstra i 2018. Illustrasjonsfoto. 

pluss

Siden 2011 har Fylkesmannen i Troms innvilget midler til stillinger i Kvænangen og Nordreisa barnevernstjeneste. Først til en stilling, men senere har midlene blitt økt til å omfatte to stillinger.