TRENGER MIDLER TIL VEDLIKEHOLD AV TUROMRÅDER:

Kommunen ber frivillige om hjelp

Kåfjord kommune appellerer til frivilligheten for å få inn midler til vedlikehold og drift av turområder.

populært: Gorsabrua er et svært populært mål for både lokalbefolkning og turister. Nå ber Kåfjord kommunen de som benytter seg av turområdene om hjelp til midler for vedlikehold. Begge foto: Ørjan Bertelsen 

pluss

Mange tusen turister kommer innom Nord-Troms og Kåfjord kommune hver år, både på vinteren og sommeren. Ordfører Svein O. Leiros forteller at Kåfjord kommune har et akutt behov for midler for tilretteleggingen og vedlikehold av turstier, turveier, søppelsortering, og parkering.