Purrer på tiltak mot kongeørn

Fylkesmann Elisabeth Vik Aspaker ber departementet sette i gang kongeørn-prosjekt.

MULIG JAKT: Det kan bli mulighet for å ta ut kongeørn i Troms. Foto:   Foto: Bjørnar Hansen

pluss

Aspaker har skrevet brev til Klima- og miljødepartementet der hun ber om at man kommer i gang med forsøksordningen med forvaltning av kongeørn