FYLKESMANNEN AVDEKKET FLERE LOVBRUDD VED SONJATUN BO- OG KULTUR:

Pasienter kan bli liggende i 16 timer uten mat

I 2017 kontaktet ansatte ved Bo- og kultur Fylkesmannen i Troms for å varsle om det de mente var uforsvarlig drift av sykehjemmet.

lovbrudd: Fylkesmannen i Troms har etter tilsyn avdekket flere lovbrudd ved Sonjatun Bo- og kultur. Tilsynet ble utført etter at ansatte ved sykehjemmet sendte bekymringsmelding til Fylkesmannen angående uforsvarlig drift etter nedbemanning. Foto: Johanne P. Elvestad 

pluss

Høsten 2016 vedtok Nordreisa kommune nedbemanning ved alle sykehjem i kommunen. Nedbemanningen ble iverksatt 1. september 2016. Under et halvt år etter sendte ansatte ved Sonjatun Bo- og kultur en bekymringsmelding til Fylkesmannen i Troms.