VEL MENT:

Hyllest til samiske kvinner

– I mellomtiden holdt kvinnene hjulene i gang, de passet fjøs og barn, skriver Karoline Trollvik.

KOMMENTATOR: Karoline Trollvik  Foto: Viktor Enoksen

pluss

I Sápmi har kvinnene gått fremst i rettighetskampen siden de første samepolitiske bevegelsene. Det gir unge samiske kvinner i dag mange forbilder å stå på skuldrene til, både i kunsten, politikken og i samfunnet forøvrig – men kampen pågår i stor grad fremdeles.