– Tilskuddet er en suksess

Dan-Håvard Johnsen (LTL) nøler ikke med å betegne tilskuddet til boligbyggere som en ubetinget suksess.

SUKSESS: Ordfører Dan-Håvard Johnsen betegner tilskuddet som en suksess. Arkivfoto 

pluss

Ordføreren fremmet forslaget på en million kroner, som ble vedtatt i 2016-budsjettet. Lyngen kommune har bevilget totalt 5,4 millioner kroner til formålet. Senest i juni vedtok kommunestyret å øke tilskuddet med 2,2 millioner for å kunne støtte innkomne søknader.