– Man føler seg sviktet og forlatt

Agnes Bjørgve er sterkt kritisk til hvordan kommunen har håndtert saken. – Vi blir gisler i mørket, sier hun.

FORTVILET: – Vi har hverken busslomme eller nedsatt hastighet. Nå har de tatt den lille trafikksikkerheten vi hadde, sier Agnes Bjørgve.Foto: Kristina Båtnes Hestdahl 

pluss

Det har gått noen dager siden jobben med å slukke veilysene på fylkesveiene og E6 i Nordreisa ble satt i gang, og store deler av kommunen er mørklagt. Slukkingen ble gjort i et forsøk på å presse veieier til å ta over driften, noe hverken fylket eller vegvesenet foreløpig har sagt seg villig til.