VEL MENT:

Jeg forstår at folk er sinte og redde

pluss

Jeg hadde egentlig tenkt å skrive om noe annet, nemlig sauekjøtt og bitcoin, men jeg registrerer jo at det er mørkt langs statlige og fylkeskommunale veier, og at dette forståelig nok skaper reaksjoner.