Diskuterer rådmannen i møte onsdag: – Vi trenger en rådmann som fungerer

Rådmannen gjør fortsatt ikke jobben.

EKSTRASAK: Kontrollutvalgets innstilling om at noe må gjøres, tas opp i formannskapet i Kvænangen, onsdag.   Foto: Isabell Haug

pluss

Det har snart gått et halvt år siden administrasjonssjef i Kvænangen kommune, Frank Pedersen fikk fornyet tillit til å fortsette i sin stilling. Men fremdeles gjør han ikke jobben sin godt nok.

Følger ikke opp vedtak

Det fremkommer av en ny forvaltningsrevisjon, som bekrefter at mange kommunestyrevedtak ikke blir fulgt opp, ifølge Kommunal Rapport.

I april lovet Pedersen at han skulle rydde opp, men det har ikke skjedd, konstaterer kontrollutvalget etter sitt møte sist torsdag. Det er i forvaltningsrevisjonen lagt vekt på om administrasjonen har gjennomført tiltak i henhold til hva politikerne har bestemt gjennom sine vedtak. Her er oppfølgingen i 26 saker, med 55 vedtakspunkter vurdert.

GJØR IKKE JOBBEN: Rådmann i Kvænangen Frank Pedersen. Nå er han sykemeldt ifølge avisen Kommunal Rapport.  Foto: Isabell Haug

Konklusjonen er at 24 av 55 vedtakspunkt ikke er oppfylt, tre er delvis oppfylt, mens 21 er oppfylt. Revisjonen vurderer også saksutredninger, og her er konklusjonen langt bedre. Her går det fram at alle de fire saksutredningene som er vurdert fremstår som forsvarlige.

– Nå blir sakene sendt videre til kommunestyret, som må avklare hva som skal skje. Vi ser at dette ikke går lengre. Dette er fortvilende, og det er sørgelig for kommunens innbyggere, sier utvalgsleder Aud Tove Tømmerbukt (Frp) til avisen.

Ekstrasak i formannskapet

Men før saka når kommunestyret, skal det opp i formannskapet allerede førstkommende onsdag.

Ordfører Eirik Losnegaard Mevik (Ap) sier kommunestyret har plikt til å påse at kommunen drifter i henhold til lover og regler.

– Og det er klart at det ansvaret ligger ordinært hos rådmannen. Rådmannen har ansvaret for å drifte etter gjeldende lover og regler etter kommuneloven, samt å påse at vedtakene iverksettes. Jeg tenker at vi må sørge for at denne delen av kommuneloven blir oppfylt.


Rådmannen har videre tillit i jobben

Frank Pedersen får fortsette som rådmann i Kvænangen.

 

Under forrige behandling av saken foreslo Arbeiderpartiet at Pedersen skulle tre over i stillingen som planlegger.

– Det var et raust og godt tilbud som han ikke ønsket. Men vi trenger en rådmann som fungerer, og det må bare kommunestyret påse at skjer. Jeg skal ikke forskuttere et utfall, for jeg har ikke flertallet bak meg. Men jeg tenker at Ap kommer til å være med på en løsning som vil få avklart denne situasjonen som har pågått i mange år.

– Vil Ap foreslå at han trer av?

– Det vil være en åpenbar mulighet i forhold til å følge opp de punktene som kontrollutvalget oversender kommunestyret, sier Mevik.

Ordføreren har ikke lyst å kommentere hvordan han som rådmannens nærmeste støttespiller, ser hvordan det jobbes på rådmannens kontor.

– Som kontrollutvalget påpeker; oppgaver blir fremdeles ikke løst. Og det er et inntrykk jeg kan stå bak, sier han.

Ikke satt nye frister

Det er kontrollutvalget som nå sender rapporten fra forvaltningsrevisjonen til kommunestyret. Dette med en anbefaling om å "gjøre tiltak for å sikre at samtlige politiske vedtak iverksettes slik som pålagt etter kommuneloven".

Kontrollutvalget har i sist møte dessuten avdekket at tre nummererte revisjonsbrev fremdeles ikke er besvart. Det eldste brevet er fra 2016.

Ifølge Kommunal Rapport er det et fjerde revisjonsbrev som har svarfrist 1. oktober. Avisen skriver at det i nye vedtak  fra kontrollutvalget ikke er satt nye frister. Kontrollutvalget konkluderer med at de fremdeles ikke kan utføre sine kontroll –og tilsynsplikter.


Ingen etterlyste den ansatte i jobben:

– Kommunen har nektet å gjøre noe

Den kommuneansatte var uten arbeidsoppgaver i seks måneder. Dette er bare én av fire saker som nå er sendt til Fagforbundet sentralt.


Ingen forklaring

Rådmann Frank Pedersen har tidligere ikke hatt noen forklaring på hvorfor han ikke har utført sine lovpålagte oppgaver.

– Nå vil jeg tenke framover og ikke rote i fortiden. Vi skal prøve å bygge opp gode relasjoner. Noe av det som er skjedd har allerede blitt satt strek over, sa han til Framtid i Nord i april.

Det har ikke lyktes oss å få kontakt med han tirsdag.