Går god for hyttefelt ved Honka

Formannskapet ber Fylkesmannen vurdere et mindre, avgrenset hyttefelt i Kvænangen.
pluss

Arbeidet med rullering av kommuneplanens arealdel er i en tidlig sluttfase. Planen har vært ute på 2.gangshøring og behandlingen av innkomne merknader er snart ferdigstilte. Dette fremgår av formannskapsmøtet onsdag.