Frykter «Pissesvingen»

Stein-Are Olsen frykter at det til vinteren kan skje alvorlig trafikkulykke i «Pissesvingen» på Furuflaten.

ADVARER: Stein-Are Olsen frykter at det kan bli trafikkulykker i ”Pissesvingen” på Grønnvollveien på Furuflaten. Begge foto: Arne Teigen 

pluss

Den kommunale veien ble i fjor justert for å gi plass til ei grøft, noe som medførte at veien ble smalere.