66 færre elever i grunnskolen

Grunnskolen i Lyngen består av 282 elever.

TILFREDSTILLENDE: Kommunalsjef Anrette Holst er fornøyd med tilstandsrapporten. Foto: Arne Teigen 

pluss

For fire år siden var antallet 348. Nedgangen er på 66 personer fra første til tiende klassetrinn.