OSSA-dommen ankes nå til Høyesterett

Statens vegvesen er uenige i dommen fra lagmannsretten.

2015: Det spanske selskapet OSSA fikk først kontrakten om å bygge tunnelen gjennom Sørkjosfjellet, senere ble kontrakten hevet.   Foto: Arkiv

pluss

Lagmannsretten har slått fast at forsinkelsene i Sørkjosen-prosjektet ikke var store nok til at kontrakten med første entreprenør, spanske OSSA, kunne sies opp.